Çevre Yönetimi Komisyonu

Prof. Dr. Emine Hesna KANDIR Başkan (Veteriner Fakültesi)
Prof. Dr. Hüseyin KOÇAK Üye (Fen Edebiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Ethem Kadri PEKTAŞ Üye (İ.İ.B.F.)
Dr. Öğr. Üyesi Okan BOZYURT Üye (Fen Edebiyat Fakültesi)
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet HELVACI Üye (Mühendislik Fakültesi)
Abdullah ENKÜR Üye (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı)