UI GreenMetric Dünya Üniversiteler Sıralaması

Endonezya Üniversitesi (UI) 2010 yılında bir dünya üniversiteler sıralamasını hayata geçirmiştir ve kampüslerdeki sürdürülebilirlik çalışmalarını değerlendiren bu sıralama daha sonra UI GreenMetric Dünya Üniversiteler Sıralaması adını almıştır. Sıralama, dünyadaki üniversitelerin sürdürülebilirlik programlarının ve politikalarının profilini çıkarmak amacıyla çevrimiçi bir anket oluşturmuştur.

Sıralama, genel olarak “çevre, ekonomi ve eşitlik” kavramsal çerçeveleri üzerine oturtulmuştur. Sıralama göstergeleri ve kategorileri, her üniversite ile ilişkili olacak şekilde düzenlenmiştir. Göstergeler ve ağırlıkları mümkün olduğunca yanlılıktan uzak olacak şekilde organize edilmiştir.

GreenMetric’in 2010 versiyonuna 35 ülkeden, Amerika’dan 18, Avrupa’dan 35, Asya’dan 40 ve Avustralya’dan 2 olmak üzere 95 üniversite katılmıştır. 2017 yılında ise sıralama, dünyanın her yerinden 76 ülkeden 619 üniversiteyi değerlendirmiştir. Bu durum, GreenMetric’in sürdürülebilirlik konusunda alanında ilk ve dünyada tek sıralama olduğunu göstermektedir.

Sıralamanın bu yılki teması “Üniversiteler, Etkiler ve Sürdürülebilir Gelişim Hedefleri”dir. Sıralama, üniversitelerin partnerleri ile sürdürülebilirlik konularında birlikte çalışma çabalarına odaklanmıştır. Üniversitelerin kampüslerde sürdürülebilirliği ve Sürdürülebilir Gelişim Hedeflerini geliştirme amaçlı ortaklıklarının ayrıntıları incelenmektedir.