Faydaları

Değerlendirmeye dâhil edilmek üzere veri göndererek UI GreenMetric’e katılan üniversiteler ücretsiz pek çok imkândan yararlanabilir. Bunlar, uluslararasılaşma ve tanınırlık, sürdürülebilirlik konularında farkındalığı artırma, sosyal değişim ve eylem ve ağ kurmadır. Katılım ücretsizdir.

a. Uluslararasılaşma ve Tanınırlık

UI GreenMetric’e katılmak üniversitelerin uluslararasılaşma ve tanınırlık konularındaki çabalarına sürdürülebilirlik çalışmalarının küresel haritada görünürlüğünü sağlayarak yardımcı olur. UI GreenMetric’e katılım, üniversite internet sitelerinin daha fazla ziyaret edilmesini, diğer internet sitelerinde üniversitelerden sürdürülebilirlikle ilgili daha sık bahsedilmesini ve üniversitenizle ilgilenen kurumların sizinle daha sık irtibata geçmesini sağlar.

 b. Sürdürülebilirlik Konularında Farkındalığı Arttırma

Katılım, üniversite ve çevresinde sürdürülebilirlikle ilgili konuların önemi ile ilgili farkındalığı arttırır. Dünya; nüfus artışı, küresel ısınma, doğal kaynakların aşırı kullanımı, petrole bağımlı enerji, su ve yiyecek kıtlığı ve sürdürülebilirlik gibi daha önce benzeri görülmemiş küresel problemlerle karşı karşıyadır. Yükseköğretimin bu problemlerle başa çıkma konusunda büyük öneme sahip olduğunun bilincinde olan UI GreenMetric, değerlendirme ve eğitimde sürdürülebilir gelişim, sürdürülebilirlik araştırmaları, kampüslerin yeşillendirilmesi ve sosyal destek konularında değerlendirme ve karşılaştırmalar yaparak, yükseköğretim kurumlarının oynayabileceği önemli rolü vurgulamaktadır.

c. Sosyal Değişim ve Eylem

UI GreenMetric temel olarak farkındalık yaratma amaçlıdır, ancak gelecekte gerçek değişimi teşvik etmek üzere adapte edilecektir. Anlayışın eyleme dönüşmesi, eğer küresel problemlerle başa çıkmamız gerekiyorsa çok önemlidir.

d. Ağ Kurma

UI GreenMetric’in tüm katılımcıları otomatikman UI GreenMetric Dünya Üniversiteler Sıralaması Ağı’nın (UIGWURN) bir üyesi olur. Bu ağda, katılımcılar sürdürülebilirlik programlarındaki iyi uygulamaları paylaşabilecekleri gibi ev sahibi üniversitelerin düzenlediği UI GreenMetric Uluslararası Çalıştayı ve bölgesel/ulusal çalıştaylara katılarak diğer katılımcılarla ağ kurma faaliyetlerine dâhil olabilirler. Ayrıca katılımcılar üniversitelerinde UI GreenMetric teknik çalıştayları da düzenleyebilirler.

Sürdürülebilirlik konularını eyleme dönüştüren bir platform olarak, ağ UI GreenMetric tarafından sekreterya olarak yönetilir. Programlar ve planlar, bölgesel ve ulusal koordinatörler ve UI GreenMetric sekreteryası, bölgesel ve ulusal koordinatörlerin oluşturduğu yönetim kurulu tarafından teklif edilir ve karara bağlanır.

Şu anda dinamik ve geniş kapsamlı olan ağ, Asya, Avrupa, Afrika, Avustralya, Amerika ve Okyanusya’da bulunan 619 katılımcı üniversite, 1.693.974 öğretim üyesi, 21.499.456 öğrenciden oluşmaktadır. Çevre ve sürdürülebilirlik için ayrılmış 9.906.897.311,27 ABD Dolarından fazla araştırma fonuna sahiptir.